Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl 

la.png

 

NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ZARZĄDZAJACYCH AKTYWAMI W POLSCE

  

Agencja Ratingu Społecznego sp. z o.o. dokonuje oceny emitentów papierów wartościowych w Polsce zgodnie z metodologią ESG ECPI, sprawdzoną na rynkach kapitałowych na świecie.

 

Misją Agencji Ratingu Społecznego sp. z o.o. jest umożliwienie budowy portfeli inwestycyjnych opartych na efektywności rynku kapitałowego przy wykorzystaniu ratingów etycznych, w celu  umożliwienia zarządzającym aktywami inwestowania odpowiedzialnego społecznie i przyciągnięciu na polski rynek kapitałowy inwestorów wykorzystujących w swych decyzjach kryteria odpowiedzialności społecznej

 

Agencja Ratingu Społecznego sp. z o.o. współpracuje z ECPI  w szczególności w zakresie:

 

kropka.png  Ratingów ESG polskich emitentów 

kropka.png  Dostępu do ratingów ESG nadanych zagranicznym emitentom przez ECP 

kropka.png  Oceny emitentów zgodnie z metodologią ESG na zlecenie zarządzających aktywami

  

Działania Agencji Ratingu Społecznego sp. z o.o. zostaną rozszerzone także na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej.