Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl

ARS sp. z o.o.


Szanowni Państwo,

  

ARS Sp. z o.o., będąca polskim partnerem ECPI- globalnego dostawcy ratingów ESG,  umożliwia korzystanie z opartych na sprawdzonej metodologii ECPI indeksów ESG emitentów w celu ułatwienia zarządzającym aktywami dokonywanie efektywniejszych decyzji inwestycyjnych.

Wynika to z możliwości uwzględniania w podejmowanych  decyzjach inwestycyjnych czynników związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładu korporacyjnego badanych podmiotów.

Stosowane narzędzia pozwalają również zarządzającym aktywami na wykluczenie emitentów osiągających przychody ze źródeł przez nich nie akceptowalnych.

 

Oceny ESG  emitentów papierów wartościowych, oparte są na:

kropka.png  metodologii ECPI

kropka.png  rygorystycznie przestrzeganym i monitorowanym procesie analizy

kropka.png  wiedzy posiadanej przez zespoły analityczne umiejscowione  w Polsce i na świecie

 

Oceny ESG ECPI adresowane są do zarządzających aktywami, dokonujących długoterminowych inwestycji, którzy kierują się lub chcą kierować się w swojej polityce zasadami społecznej odpowiedzialności lub  etycznego inwestowania.

  

Cezary Mech

 Prezes

Agencji Ratingu Społecznego

Sp. z o.o.