Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl

Wiadomości


 

gcn_poland_jpg.jpg

 

 

Miło nam poinformować, że w dniu 16 marca 2012 roku AGENCJA RATINGU SPOŁECZNEGO sp. z o.o. została objeta patronatem INICJATYWY SEKRETARZ GENERALNEGO ONZ GLOBAL COMPACT.

 

ONZ Global Compact stanowi unikalną i potężną platformą wymiany doświadczeń i zaangażowania w problematykę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponad 8700 uczestników instytucji i firm z ponad 130 krajów świata w ramach 60 sieci narodowych w rozwiniętych i wschodzących gospodarkach na świecie. Poprzez szerokie spektrum uczenia się, dialogu i partnerstwa, spółki i instytucje mają bezprecedensową okazję do dalszego rozwijania działalności i kreowania celów, a także włączenia się do tempa i siły Global Compact.

 

 


 

 

logo_oi_png.png

 

Miło nam poinformować, że w dniu 23 stycznia 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej między Agencją Ratingu Społecznego, partnera globalnego dostawcy indeksów zrównoważonych firmy ECPI, a portalem Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl – pierwszym w Polsce serwisem na temat odpowiedzialnego inwestowania.

Partnerzy, dążąc wspólnie do rozwoju rynku inwestycji odpowiedzialnych społecznie i popularyzacji wiedzy na ich temat będą współpracować w zakresie promocji i rozwoju inwestowania społecznie odpowiedzialnego (SRI) w Polsce.

Agencja Ratingu Społecznego sp. z o.o. powstała jako partner globalnego dostawcy indeksów zrównoważonych firmy ECPI. Misją ARS sp. z o.o. jest umożliwienie budowy portfeli inwestycyjnych opartych na efektywności rynku kapitałowego przy wykorzystaniu ratingów etycznych, w celu umożliwienia zarządzającym aktywami inwestowania odpowiedzialnego społecznie i przyciągnięciu na polski rynek kapitałowy inwestorów wykorzystujących w swych decyzjach kryteria odpowiedzialności społecznej.

Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl działa od 2008 roku i jest pierwszym w Polsce i do tej pory jedynym serwisem na temat odpowiedzialnego inwestowania. Inicjatywa ma na celu szeroką promocję koncepcji odpowiedzialnego inwestowania i odpowiedzialnego biznesu jak również edukację rynku. Misją portalu jest bycie efektywnym łącznikiem pomiędzy sektorem inwestycyjnym, sektorem przedsiębiorstw i osobami indywidualnymi zapewniającym transparentność firm wobec inwestorów w zakresie polityki CSR oraz inwestorów instytucjonalnych wobec swoich klientów w zakresie stosowania pozafinansowych analiz ESG w strategiach inwestycyjnych.


 

Forbes we współpacy z PWC organizują konkurs Liderzy Zrównoważonego Rozwoju. Więcej informacji jest dostępne w internecie. Termin zgłoszeń upływa - 13 kwietnia 2012 r.

 


 

Prezes Cezary Mech oraz Wiceprezes Paweł Pelc przedstawili prezentacje nt "Ratingów ESG spółek w dobie kryzysu".

Warsztaty  zorganizowano z inicjatywy  Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji koordynowanej przez Pracodawców RP. W całości dotyczyły one budowania polityki oraz instrumentów inwestycyjnych w oparciu o analizę danych pozafinansowych. Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji działa w ramach rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Prezesa Rady Ministrów w maju 2009 roku.

 prezes_mech_i_pelc_na_konferencji_jpg.jpg

 

Prezes ARS Cezary Mech i Wiceprezes ARS Paweł Pelc podczas prezentacji.

 

Poniżej publikujemy link do relacji z Warszatów zamieszczonej na stronie OdpowiedzialneInwestowanie.pl:

 

Relacja "SRI Workshop Day" - 7/12/2011

 


 

Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przekazał Prezesowi Rady Ministrów Rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Polsce z 23 maja 2011 r. W dokumencie tym wskazano m.in., że "wartym rozważenia jest także wykorzystanie elastycznych mechanizmów finansowych, np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz mobilizacja środowiska inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, do uwzględniania ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu zarządzania (ang. Environment, Social, Governance, ESG) w decyzjach inwestycyjnych."

 


 

RCM opublikował RCM Sustainability White Paper. Według tego materiału uwzględnienie w decyzjach inwestycyjnych czynników ESG może pozytywnie wpłynąć na osiągane stopy zwrotu. Według danych historycznych (2006-2010) uwzlędnienie czynników ESG w decyzjach inwestycyjnych mogło przynieść wyższe stopy zwrotu o 1,6 punkta procentowego rocznie. Wyniki te są szczególnie jednoznaczne dla europejskich spółek.