Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl

Czym jest rating ESG ECPI


Rating ESG wg ECPI opiera się na publicznie dostępnych danych i wieloletnim doświadczeniu
 

 

ecpi_esg_rating.png

 

E - Environmental - Kryteria środowiskowe
 

Kryteria środowiskowe stanowią największy udział w metodologii ECPI ESG dla przedsiębiorstw.  Dzielą się na ocenę strategii i polityki środowiskowej oraz ocenę zarządzania środowiskiem stanowiących w sumie 25-30% wagi całkowitego wskaźnika.

Każda organizacja kieruje się określonymi wartościami oraz celami. Zdefinio­wanie wartości, którymi kieruje się przedsiębiorstwo oraz jego celów pomaga zrozumieć czy powód, dla którego firma została powołana do życia, jest czysto ekonomiczny, czy może jest związany z czynnikami środowiskowymi i społecznymi oraz w jakim stopniu te aspekty są znane, rozpowszechnione i przekazywane wew­nątrz organizacji. Integralność etyczna organizacji wyraża się w poświęceniu za­sadom i wartościom takim jak uczciwość, lojalność, spójność, zdolność poświę­cenia się, wytrwałość, jawność, dobra reputacja i wizerunek.

 

S - Social - Kryteria społeczne
 

Kryteria społeczne dzielą się na ocenę relacji społecznych, kapitału ludzkiego oraz rynków stanowiących w sumie ok. 30% wagi całkowitego wskaźnika.

Pod uwagę brane są tutaj czynniki takie jak relacje z udziałowcami na rynku – dostawcami, klientami, partnerami. Istotnym czynnikiem są warunki pracy i przestrzeganie praw pracowniczych i zasad BHP. Prowadzona polityka jakości zarówno w stosunku do procedur zarządzania, jak i jakość produktu. Oceniana jest również polityka informacyjna przedsiębiorstwa i jego transparentność.

 

 

G - Corporate governance – ład korporacyjny
 

Ocena kryteriów zarządczych i ładu korporacyjnego stanowi ok. 20% wagi wskaźnika.

W zakresie analizy pozostają tu takie czynniki jak: Struktura zarządu przedsiębiorstwa, respektowanie praw udziałowców, respektowanie obowiązków informacyjnych względem wszystkich udziałowców, niezależność decyzyjna oraz umiejętności zarządcze. 

  

ANALIZA ECPI ESG POKRYWA WSZYSTKIE KWESTIE ZWIAZANE Z CZYNNIKAMI ESG ORAZ ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

 

all_issues_esg_jpg.JPG

Model zrównoważonej analizy ESG przedsiębiorstw wg ECPI