Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl

ECPI


logo_ecpi.png ISO.png

 

 

                                                                            

ECPI

 

ECPI jest wiodącym, niezależnym dostawcą zrównoważonych ratingów i rozwiązań ideksowych.
ECPI dostarcza inwestorom narzędzia pozwalające na dokonywanie decyzji inwestycyjnych w zgodzie ze społeczna odpowiedzialnością i kryteriami etycznymi.
Ratingi i indeksy ESG ECPI od 1997 roku pomagają inwestorom połączyć wartości, zrównoważenie i nie – tradycyjne czynniki ryzyka do głównego nurtu ilościowej analizy finansowej.
  
ECPI analizuje pond 4000 emitentów rocznie, utrzymuje jedną z największych baz danych podmiotów zrównoważonych, jest również projektantem indeksów i specjalistą kalkulacji, z długim doświadczeniem w rozwoju indeksów benchmarkowych dostosowanych do potrzeb klientów, wskaźników sektorowych, jedno i multi – tematycznych wskaźników, i strategicznych wskaźników dla inwestorów instytucjonalnych..

 

 

ZRÓWNOWAŻONE INWESTOWANIE
 
 
Od 1997 roku, ECPI dostarcza społeczności finansowej wskaźniki inwestycyjne oparte na ocenie zasad ESG: Środowisko, Społeczeństwo oraz Ład Korporacyjny.
 
Metodologia ratingu ECPI ESG jest dobrze rozpoznawalnym narzędziem w sortowaniu inwestycji narażonych na nie finansowe ryzyko poza szeroka gamą możliwości na rynkach finansowych.
 
Metodologia ratingu, oparta na akademickich i naukowych osiągnięciach i inspirowana przez  Międzynarodową Organizację dedykowaną  Odpowiedzialnemu Inwestowaniu jak UN Global Compact (www.unglobalcompact.org), Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org) i UN PRI (www.unpri.org), mających na celu ocenę i monitorowanie strategicznego podejścia długookresowego emitenta, zarządzania operacyjnego i faktycznych zachowań względem społeczeństwa i środowiska.
 
ECPI publikuje obecnie ponad 50 wskaźników delta (ETFs, certyfikaty) fundusze i produkty strukturyzowane. (Bloomberg: ECPS , Reuters: ECAPITAL)
 
 
 
METODOLOGIA RATINGU ECPI ESG
 
 
Metodologia ECPI pozwala instytucjom  na włączenie kwestii ESG do analizy inwestycji i procesu decyzyjnego (Zasada 1 United Nations Principles for Responsible Investments oraz UN PRI).
 
Proces badania składa się z analizy przedsiębiorstwa wzdłuż szerokich i kompleksowych wskaźników należących do nastepujących makro kategorii: Strategia i Polityka Środowiskowa, Zarządzanie Środowiskowe, Produkty, Process Produkcyjny, Relacje Społeczne, Pracownicy, Ład Korporacyjny i Rynkowy.
 
Jeżeli przedsiębiorstwo ocenione jest słabo odnośnie korporacyjnego zrównoważenia i kryteriów odpowiedzialności nie jest brana pod uwagę jako nadająca się do inwestycji.
 
 
 

 ecpi_partners_pol_jpg.JPG