Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl

Perspektywy wzrostu rynku ESG


 
 PERSPEKTYWY RYNKU ESG - DALSZY DYNAMICZNY WZROST

 

Wg danych za 2010 r. udostępnionych w rocznym raporcie PRI w ciągu ostatnich czterech lat w USA aktywa o wartości 22 biliony dolarów zostały wpisane do Principles for Responsible Investment (Międzynarodowych Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania) – jest to ponad 10% całkowitych globalnych rynków kapitałowych. 

Imponujący wzrost liczby sygnatariuszy PRI:

Z 557 podmiotów reprezentujących łączną wartość 18,5 bilionów $ aktywów pod zarządem (AUM) w 2009r. liczba sygnatariuszy PRI w roku 2010 wzrosła do 784 podmiotów o łącznej wartości aktywów pod zarządem wynoszącej 22 biliony $. 

 

obrazek5.png

Źródło Annual Report of the PRI Initiative 2010

 

Według danych zawartych w raporcie rocznym PRI w roku 2010 66% właścicieli aktywów w umowach z doradcami inwestycyjnymi zawarło zapisy o rozważaniu czynników ESG.