Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl

Produkty


 PODSTAWOWE PRODUKTY

 

  • Globalne i regionalne indeksy ECPI

 

  •  Dostęp do globalnej bazy danych ESG ECPI i zawartych w niej indeksów.Baza ECPI UNIVERSE zawiera obecnie ponad 4000 emitentów, takich jak: emitenci korporacyjni, niezależni, państwa oraz instytucje mikrofinansowe.
 
  • Ocena emitentów wskazanych przez klienta zgodnie z metodologią ESG.
 
  • ARS na zlecenie podmiotów zarządzających aktywami dokonuje ocen ESG także innych emitentów, nie wchodzących w skład indeksów opracowanych przez ECPI

 

Oceny ESG wg metodologii ECPI mogą dotyczyć różnych klas aktywów zarówno udziałowych, jak i dłużnych,  zróżnicowanych pod względem miejsca prowadzenia działalności jej skali oraz przedmiotu i branży.