Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl

Rating Społeczny


 

la.png


Rating społeczny jest kompletną metodą oceny przedsiębiorstw i państw, gdyż umożliwia dokonywanie obiektywnych celów inwestycji. Daje inwestorowi możliwość porównania na jednej płaszczyźnie alternatywne kierunki inwestowania, szacowana poprzez rozważną analizę kluczowych parametrów.

Rating społeczny jest to metoda klasyfikacji emitentów na podstawie kryteriów ekonomiczno-finansowych oraz zarządczych ukierunkowaną na oszacowanie wielkości ryzyka kredytowego, lub prowadzenie zrównoważonego rozwoju, jak i generowania zysków.

 

 

Główną funkcją ratingu społecznego jest opracowanie syntetycznego komunikatu oraz skutecznego sposobu informowania rynku kapitałowego o wyniku badania przeprowadzonego przez analityków niezależnych od ocenianego podmiotu.  Jedną z przyczyn nieefektywności rynku jest asymetria informacyjna, dlatego usługi ratingowe, w których agencja uzyskuje dodatkowe informacje przyczyniają się do uzupełnienia wiedzy posiadanej przez inwestora i przekazania jej uczestnikom.

 

 

W sytuacji ewolucji rynku kapitałowego i zapotrzebowania na nowe informacje istnieje zapotrzebowanie na pogłębioną analizę nie ograniczającą się do zdolności przedsiębiorstwa do bycia wypłacalnym i do pokrywania własnych zobowiązań finansowych. Podmioty inwestujące profesjonalnie na rynku kapitałowym zaczęły zwracać uwagę na wszystkie aspekty zrównoważonego i trwałego rozwoju, a nie tylko w wymiarze ryzyka kredytowego. Pojęcie zrównoważonego i trwałego rozwoju determinuje także ocenę wpływu działań przedsiębiorstwa na społeczeństwo i środowisko.